wyjazdy szkolne i firmowe

Bolesławiec i Kliczków 08.08.2020

1 dniowa wycieczka do Bolesławca i na zamek Kliczków

08.08.20

Bolesławiec – miasto ceramiki

Zamek w Kliczkowie

08.08.2020                  LAST MINUT

Wycieczka jednodniowa

 

Bolesławiec, jako jedno z najstarszych, najpiękniejszych, miast Dolnego Śląska od czasów średniowiecza słynie z wyrobu naczyń ceramicznych.  Miejscowa kamionka znana jest prawie na wszystkich kontynentach z ceramiki stołowej ręcznie formowanej i ręcznie zdobionej unikalną na świecie techniką stempelkową o wyjątkowych, regionalnych wzorach. Bolesławiec  to nie tylko ceramika, w mieście znajdziemy wiele śladów przeszłości, w jego historycznym  centrum możemy podziwiać  liczne zabytki.   Na terenie miasta znajduje się  imponujący, monumentalny wiadukt kolejowy  uznawany jest za jeden z najdłuższych kamiennych mostów kolejowych Europy. Zamek w Kliczkowie. Historia pię­kne­go za­mku w Klicz­ko­wie na Dol­nym Ślą­sku się­ga ko­ńca XIII stu­le­cia do cza­sów, kie­dy pań­stwem świd­nic­ko-ja­wor­skim rzą­dził pia­stow­ski ksią­żę Bo­lko I Su­ro­wy. W parku znajduje się jedyny w Europie dawny cmentarz dla koni.

1.      Wyjazd w godzinach rannych
 1. Bolesławiec
 • Manufaktura Porcelany – zwiedzanie i możliwość zobaczenia na żywo produkcji bolesławskiej ceramiki
 • zwiedzanie z przewodnikiem historycznego centrum  Bolesławca
 •  Wiadukt nad Bobrem, wspaniały wiadukt, przypominającym rzymski akwedukt.
 • Muzeum Ceramiki
 1. Przejazd do Kliczkowa - zwiedzanie kompleksu zamkowego w Kliczkowie
 • Zamek Kliczków – zwiedzanie z przewodnikiem
 • Folwark Książęcy
 • park pałacowy
 • da­wny cmen­tarz dla ko­ni
 1. Powrót do domu w godzinach wieczornych

Cena:   110 zł    dla  grupy  min. 40 os               TERAZ:      80,00  ZŁ

 

bez biletów wstępu (Manufaktura 20zł, Zamek 10zł)

 ceny- biletów mogą ulec zmianie w roku 2020

           Cena zawiera:

Przejazd komfortowym autokarem zach.

Opiekę licencjonowanego pilota ,  przewodnika

Ubezpieczenie KL  ( 10000 €) i NNW ( 2000€)

Ubezpieczenie OC  biura  podróży

23 % podatek  VAT

TFG

dofinansowanie pfr realizacja studio fabryka